Comuna Fantana Mare

Hotărârile autorității deliberative

2021

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative


2020

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative