2022

Concurs post îngrijitor și biografie concurs

Rezultat selecție dosare înscriere concurs îngrijitor

Raport final concurs îngrijitor

2021

Formular de înscriere concurs funcționar public

Model adeverință

CV European

Anunț concurs ocupare funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fântâna Mare

Anunț examen de promovare în grad profesional Compartiment Buget Finanțe

Anunț concurs recrutare inspector Compartiment Urbanism